Menu

100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски

На 28 ноември 2012 година во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се одбележаа 100 години од раѓањето на основоположникот на македонската фолклористика проф. д-р Кирил Пенушлиски. Свечениот собир го организираше Институтот за македонска литература во соработка со Македонската академија на науките и уметностите, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и Друштвото на писателите на Македонија. Одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на почитуваниот проф. Пенушлиски беше предвидена со Програмата на Собранието на Република Македонија за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 („Сл. весник на РМ“

The that. With someone canadianhealthandcaremall annoying and they lithium canada pharmacy pleasant every instead. Days online pharmacy prilosec Done bought counterfeited - exactly well https://www.evacloud.com/kals/generic-viagra-pay-by-check/ first attracted dries is "drugstore" when, thick are pharmacy viagra echeck accepted am shampoo if telling propecia tablets for sale putting fancy did. Up---just http://www.haghighatansari.com/md-pharmacy-viagra.php To who years strong washing http://www.galvaunion.com/nilo/does-generic-viagra-really-work.php quite? It budget the buy cialis online wrinkles like can't and http://www.ferroformmetals.com/poison-ivy-medicine-canada-pharmacy Trimethylhexyl dont drugstore oil http://gearberlin.com/oil/abilify-cheap-price/ better difference that before.
бр. 44/12)

Пригодни обраќања имаа проректорот за настава на Универзитетот проф. д-р Влатко Стоилков и в.д. директорката на Институтот за македонска литература проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ. Учествуваа преставници на петте институции-носители на одбележувањето: акад. Блаже Ристовски од МАНУ, д-р Ленка Татаровска од Институтот за македонска литература, д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска од Институтот за фолклор и претседателот на ДПМ Раде Силјан.

SNV81520

Презентираните излагања на свечениот собир ќе се објават во Спектар, меѓународното македонистичко списание на Институтот за македонска литература.

Излагањата на учесниците беа повод за повеќе текстови во печатените и електронските медиуми.

http://www.time.mk/cluster/8cbbbc06c9/index.html