Menu

110 години од раѓањето на Антон Панов

Институтот за македонска литература и Центарот за култура „Антон Панов“ во Струмица одбележаa 110 години од раѓањето на Антон Панов, поет, раскажувач и еден од најистакнатите македонски драмски автори меѓу двете светски војни. Чевствувањето се случи во Струмица на 9 мај 2016 година. Од Институтот за македонска литература, свои научни излагања презентираа:
д-р Валентина Миронска-Христовска: „Антон Панов – културна икона“ и
м-р Дарин Ангеловски: „Прозата на Антон Панов“.

Центарот за култура во Струмица подготви изложба на фотографии од претстави работени по текстовите на Антон Панов.

Ap1za veb

Ap 3za veb