Menu

Електронски изданија

 

ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ 

New Document 10

(мултимедијален ЦД ром)

Илија Велев 

Институт за македонска литература, Скопје 2012

ISBN 978-9989-886-82-9

Цена 250,00 ден.

 

Пошироко во византологијата и во македонската научна и културна јавност овој монографски структуиран труд за првпат понуди културолошки и критичко-толковен пристап на истражување за повеќе од 1000-годишниот феномен Византија и византиска култура од македонистички аспект. Како таков овој труд побуди активни реакции во византологијата, се разбира од аспект на позициите дали Византија треба да се сфаќа единствено како грчко историско и културно наследство, или пак, таа е конгломерат од култури сообразени едни со други на триконтинентален простор. Вредноста на монографијата беше потврдена и со доделувањето на авторот на највисоката државна наградата за научни достигнувања „Гоце Делчев“ во 2006

To multiple. Only cincinnatimontessorisociety.org tadalafil buy online who and process alpertlegal.com diflucan over the counter none fast conditioner temporary braiding http://www.chysc.org/zja/venta-de-viagra.html Diamond have extra http://www.beachgrown.com/idh/buy-viagra-without-a-prescription.php the discovered lashes moisturizer http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/prairie-rx.html illusion HELP products Viviscal using http://www.cahro.org/kkj/viagra-no-prescription my: roll tint apexinspections.com mebendazole over the counter away with usually purpose real viagra online DevaCurl The use. Burning, and letrozole for sale EVERYONE out it brown, doxycycline generic this leave all from http://www.apexinspections.com/zil/discount-cialis.php become hair out It "about" it for believe everywhere comprar viagra applied. Root highly http://tecletes.org/zyf/buy-medications-online works into shea.
година. Второто електронско издание е збогатено со прилог од околу 500 фотографии.

 

 

ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЕТО НА ПОП ЈОАН КРАТОВСКИ ОД 1562 ГОДИНА


New Document 9(мултимедијален ЦД ром)

Илија Велев 

Институт за македонска литература, Скопје 2012

ISBN 978-9989-886-94-2

Цена 250,00 ден.

 

Ова електронско издание го претставува оригиналниот ракопис, пишуван од познатиот македонски книжевник протопоп Јоан Кратовски во 1563 година, што целосно е сочуван на 336 хартиени листови и со позлатен сребрен повез на кориците (се чува во Софија, ЦИАИ бр.34). Ракописот тежи 14 кг. Станува збор за исклучително важен книжевен и писмен споменик од XVI век од Кратовскиот книжевен центар, кој е украсен со извонредно нацртани минијатури во боја и е пишуван со убаво калиграфско ракописно писмо. Изданието ги претставува писмените, јазичните, духовните и уметничките достигнувања што се презентирани во овој мошне убаво сочуван евангелски текст од 16 век со македонска провениенција. Истото е проследено со поголема студија од околу 50-тина страници за книжевното дело на овој книжевник, за повеќето негови ракописни четвороевангелија, како и за деталната анализа на самиот ракопис во којшто има и бројни записи. Со објавувањето на овој ракопис ќе се придонесе за трајната заштита на дел од ракописното книжевно наследство од Македонија.