Menu

СИМБИОТИЧКИ СТРАТЕГИИ / SYMBIOTIC STRATEGIES


Simb._strategiiЈасмина Мојсиева-Гушева
Институт за македонска литература, Скопје, 2008
Димензии 21см
Број на страници 132, 122
ISBN 978-9989-886-69-0
Цена 300,00 ден.
 
Синтетичка студија составена од повеќе поединечни статии посветени на претставите за новите тенденции во литературата и културата. Обединувачко за сите нив покрај современата тематика и двојазичноста на презентираниот материјал (македонски и англиски) е и методологијата на работа базирана врз интеркултуралното проучување на балканските литератури од каде што произлегува и насловот на книгата. Инаку монографското издание е резултат од работата на авторката врз повеќе институтски проекти.