Menu

СРЕДНОВЕКОВНА МАКЕДОНСКА ХИМНОГРАФИЈА IX-XIII век

Himnografija
     Ѓорги Поп-Атанасов
     Институт за македонска литература, Скопје, 2007
Димензии 24см
Број на страници 199
ISBN 978-9989-886-61-4
Цена 300,00 ден.
 
Се работи за химнографски книжевни дела чии што автори се истакнати македонски средновековни писатели. Меѓу овие книжевни дела се наоѓаат и книжевни текстови, напишани од Климент Охридски и Наум Охридски, како и од некои нивни ученици. Во книгата се објавени преписи од овие книжевни дела во средновековните македонски ракописи коишто настанале помеѓу XII и XIV век.