Menu

МАКЕДОНСКО - СРПСКИ И СРПСКО - МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ (1945-1990)

Јасмина Мојсиева-Гушева
Институт за македонска литература, Скопје, 2002
Димензии 24см
Број на страници 350
ISBN 9989-886-39-3
Цена 250,00 ден.
Публикацијата претставува библиографија поделена во две основни групи Рецепција на македонската книжевност во Србија која е поделена на: Библиографија на преводи (поезија, реасказ, роман, драма, детска литература, народна литература, избори, дневници хуморески) и Библиограгија на книжевна критика и есеистика (книжевна критика, книжевна историја) и групата Рецепција на српската книжевност во Македонија поделена на истите подгрупи.