Menu

МАКЕДОНСКА НАРОДНА ЛИРИКА (обредни песни)

Марко Китевски
Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет 
"Блаже Конески" и Култура, Скопје,1997 
Димензии 20см
Број на страници 229
ISBN 9989-32-093-4
Книгата содржи обработка на македонските обредни народни песни. Во почетокот се обработени календарските народни песни: коледарски, божиќни, василичарски, водичарски, лазарски, велигденски, ѓурѓовденски и други празнични песни. За нивно подобро разбирање обработени се и обичаите што се изведуваат со нив, како и некои други обичаи од празничниот циклус: некрстени денови, русалии, обичаи и песни за дожд итн. Обработени се и песните од семејниот живот: свадбените песни и народните тажачки.