Menu

ХИПЕР ХИПОТЕЗИ

Document 6Марта Маркоска 
Институт за македонска литература, Скопје, 2011
Димензии 21 см
Број на страници 102   
ISBN 978-9989-886-83-6
Цена 300,00 ден.

 

 

Се работи за збир од научни текстови, напишани во текот на магистерските културолошки студии во книжевноста на Институтот за македонска литература во Скопје. Книгата опфаќа научноистражувачки теми од повеќе области – културологијата, имагологијата, филозофијата, психологијата, родовите студии, испреплетени со референци од областа на филмот, музиката и книжевноста. Оваа книга може да се третира како анализа на одредени културолошки состојби, условени од факторот време.

 

Изданиja на Институтот за македонска литература во Скопје, 2012 година