Menu

BORGESI DHE KOMPJUTERI / БОРХЕС И КОМПЈУТЕРОТ

Document 17Александар Прокопиев
Африм Реџепи - предговор и превод од македонски на албански јазик 
Институт за македонска литература, Скопје 2012
Димензии 23 см
Број на страници 86   
ISBN 978-9989-886-92-8
Цена 300,00 ден.

 

Поради интересните есеи изнесени во книгата Борхес и компјутерите од Александар Прокопиев (мислител од балкански формат), разбирајќи ја вредноста на преводот за интеркултуралноста, односно познавајќи ги достигнувањата на албанскиот хагеос, секако и достигнувањата на книжевната албанска наука во целина, д-р Африм Реџепи ја преведе книгата Борхес и компјутерите на Александар Прокопиев од македонски јазик на албански јазик. Преводот на книгата подразбира дијалог, во овој случај дијалогот на есеистот и мислителот Александар Прокопиев со албанскиот читател.