Menu

ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА ЗБИРКАТА "БЕЛИ МУГРИ" ОД КОЧО РАЦИН

Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 27
ISBN 9989-886-09-1 
Цена 150,00 ден.

Содржина: Јованка Стојановска-Друговац: Рацин – кратенка за името на сите нас: стр.7-10. - Матеја Матевски: Омаж за Кочо Рацин: стр.11-15. - Георги Сталев-Поповски: Шеесет години од излегувањето Поезијата на Кочо Рацин - аспекти на континуитетот: стр. 25-28. - Марко Китевски: Кочо Рацин и фолклорот: стр. 29-34.