Menu

Важни информации за студентите!

 

Преземи Календар 2016/2017 >>>

 

С О О П Ш Т Е Н И Ј А

Институтот за македонска литература во Скопје соопштува дека во Салата за седници на Институтот ќе се одржат следниве одбрани на магистерски труд:

„Културниот идентитет на Хрватите во Македонија (со акцент на религиските практики)“ од кандидатот Ведран Искра на 2 март 2017 година (четврток) во 10.30 часот

„Развој на музејската дејност во Кратово“ од кандидатката Лела Петрова на 6 март 2017 година (понеделник) во 10.30 часот