Menu

Важни информации за студентите!

Одбрани на докторска дисертација / магистерски труд

јануари 2019

Институтот за македонска литература во Скопје соопштува дека д-р Наџи Селими јавно ќе ја брани докторската дисертација „Културните фактори во процесот на учење јазик – истражување спроведено кај децата со македонско потекло во Швајцарија“.
Одбраната ќе се одржи на 28 јануари 2019 година (понеделник) во 11.00 часот во Салата за седници на Институтот.

Институтот за македонска литература во Скопје соопштува дека Иван Блажевски јавно ќе го брани магистерскиот труд „Пролетните празници во западна Македонија“.
Одбраната ќе се одржи на 17 јануари 2019 година (четврток) во 10.00 часот во Салата за седници на Институтот.

Уписи

Вториот рок за пријавување на кандидатите на вториот циклус студии е од 8 до 22 јануари 2019, а запишувањето е на 25 и 26 јануари 2019 година.

Вториот рок за пријавување на кандидатите на третиот циклус - докторски студии е од 10 до 24 декември 2018, а запишувањето е на 18 јануари 2019 година.

Објавени се конкурсите за упис на магистерски и докторски културолошки студии.

Пријавување на кандидатите:
- за магистерски студии: од 10 септември до 10 октомври 2018
- за докторски студии: од 12 до 28 септември 2018
Конкурсите може да се погледнат на веб-страницата на УКИМ:
http://ukim.edu.mk/…/638_Konkurs-2-22.8.2018-precisten-teks…
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Водич за студиите 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 222 став 5 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член 38 алинеја 12 од Статутот на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје и член 24 став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии, согласно Академскиот календар на активности и неработни денови во учебната 2017/2018 година, донесен од Универзитетскиот сенат, Советот на Институтот за македонска литература на 22. седница одржана на 27.11.2017 година,  донесе 

Календар на активности и неработни денови во учебната 2017/2018 година на вториот циклус студии на Институтот за македонска литература - Скопје

 Студиска програма - Културолошки студии (во книжевноста)  

 УЧЕБНА 2017 ГОДИНА

Почеток на наставата во зимскиот семестар

13 ноември (петок)

Заверка на летен и запишување на зимскиот семестар

13 – 15 ноември

Неработни денови

8 декември (петок)
„Св. Климент Охридски“

УЧЕБНА 2018 ГОДИНА

Неработни денови

1 јануари (понеделник), Нова Година
8 јануари (понеделник) Божиќ

19 јануари (петок) Богојавление (Водици)

Пријавување на прва испитна сесија

25 и 26 јануари

Ден на Институтот за македонска литература – Скопје

14 јануари

Завршување на наставата во зимскиот семестар

3 февруари

Прва (зимска) испитна сесија

4 до 28 февруари

Заверка на зимски и запишување летен семестар

1 и 2 март

Почеток на наставата во летниот семестар

4 март

Неработни денови

6 април, Велики Петок

9 април (понеделник), втор ден Велигден
1 мај (вторник), Ден на трудот 
24 мај (четврток) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители

25 мај (петок) Духовден

15 јуни (петок) првиот ден Рамазан Бајрам

Пријавување за втора испитна сесија

17 и 18 мај

Завршување на наставата во летниот семестар

19 мај

Втора (летна) испитна сесија

25 мај до 15 јуни

Период на годишен одмор

15 јули до 28 август

Пријавување за трета испитна сесија

30 и 31 август

Трета (есенска) испитна сесија

4 до 17 септември

Неработни денови

11 октомври (четврток), Ден на народното востание

23 октомври (вторник), Ден на Македонската Револуционерна Борба

 

 Неработни денови за студентите од одредена вероисповест/заедница учебна 2017 година

(понеделник – сабота)

за граѓаните - припадници на албанската заедница во РМ

22 ноември (среда), Ден на албанската азбука

за граѓаните - припадници на турската заедница во РМ

21 декември (четврток), Ден на наставата на турски јазик 

за граѓаните од католичка вероисповед

 

25 декември (понеделник), првиот ден на Божиќ

Неработни денови за студентите од одредена вероисповест/заедница
учебна 2018 година
(понеделник – сабота)

за граѓаните од католичка вероисповед

2 април (понеделник), втор ден Велигден

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

23 Мај (среда), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

19 септември (среда), Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

28 септември (петок), Меѓународен ден на Бошњаците

 

 

Директор и Раководител на студиите
 Проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ
Претседател на Советот
       Проф. д-р Ана Мартиноска