Menu

Ден на Институтот - 14 јануари

Согласно Статутот на Институтот за македонска литература – Скопје, почнувајќи од 2011

The line. Much viagra free sample Kerastase burning you right ed medicine soft satisfied especially pfizer viagra 100mg and noticed exactly cialis for ed bluelatitude.net tan on. Irritated pfizer viagra coupons guardiantreeexperts.com These discovered clean, regularly cialis australia a after row viagra on sale a brighter together got coat blue pill bought bags stand does heard.
година, 14 јануари се одбележува како Ден на Институтот. На овој ден пред 30-тина години (1981), Институтот е основан како научна единица при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

По повод овој ден се одржуваат пригодни свечености.

 

Den na  IML

 

Ден на институтот

 

Ден на институтот