Skip to content

Завршени проекти

ПРОЦЕСИ И ДЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА 20 ВЕК

Период на реализација: 01.01.1995 – 31.12.1997Главен истражувач: проф. д-р Георги СталевСоработници: д-р Веле Смилевски, д-р Васил Тоциновски, д-р Јованка Стојановска – Друговац и м-р Лорета Георгиевска – Јаковлева Во рамките на проектот реализирани се монографски

Повеќе »

СРЕДНОВЕКОВНИ ЖАНРОВИ ВО СТАРАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Период на реализација: 01.01.1995 – 31.12.1997Главен истражувач: проф. д-р Вера Стојчевска-АнтиќСоработници: д-р Ѓорги Поп-Атанасов, д-р Илија Велев, м-р Маја Јакимовска-Тошиќ и д-р Добрила Миловска.  Реализацијата на проектот се одвиваше во рамките на конкретни теми: д-р

Повеќе »