Skip to content

проф. д-р Марко Китевски

Марко Китевски

проф. д-р Марко Китевски

Интернет адреса: marko_kitevski@yahoo.com Научно звање: научен советник / редовен професор во пензија Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература Докторска дисертација: Филолошки факултет “Блаже Конески”

prokopiev aleksandar

проф. д-р Александар Прокопиев

Интернет адреса: saprokopiev@hotmail.com Научно звање: научен советник / редовен професор во пензија Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на литературата и компаративна книжевност Докторска дисертација: