Согласно Статутот на Институтот за македонска литература – Скопје, почнувајќи од 2011 година, 14 јануари се одбележува како Ден на Институтот. На овој ден пред 30-тина години (1981), Институтот е основан како научна единица при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

По повод овој ден се одржуваат пригодни свечености.

 

Den na  IML

 

Ден на институтот

 

Ден на институтот