Објавен е КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2013/2014 година.

ИНСТИТУТOT ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА е застапен со две студиски програми: КУЛТУРОЛОЛОГИЈА и МАКЕДОНИСТИКА.

Повеќе детали на овој линк!