Институтот за македонска литература во Скопје остварува соработка со следниве сродни институции: