Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 42 
ISBN 9989-886-11-3
Цена 150,00 ден.
Содржина: поздравни говори: 7-13.- Коле Чашуле: Ристо Крле-Сеќавања: стр. 14-24. – Александар Алексиев: Навраќање кон животот и творечката одисеја на Ристо Крле: стр. 25-27. – Нада Момировска: Вредносна симбиоза на традицијата и современото: стр. 28-29. – Благоја Иванов: Прозата на Ристо Крле: стр. 30-32. – Илија Милчин: Ристо Крле-време, настани, луѓе: стр. 33-42.