Ѓорги Поп-Атанасов
Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 200
ISBN 9989-886-25-3
Цена 300,00 ден.
Книгата македонските ракописни збирки, туку и во ракописните збирки во други земји во кои се чуваат книжевни споменици од македонската провениенција.