Culture-Slovacka

Ed.: Jakimovska-Toshikj, M., Gabasova, K. Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje; Department of Cultural Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. Skopje, Nitra, 2018.

Институт за македонска литература, Скопје, 2018
Димензии 24см
Број на страници 351
ИСБН 978-608-4744-10-8
Цена 500,00 ден.

Монографијата Culture in Transition Countries / Културата во земјите во транзиција е резултат на заеднички истражувачки проект на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Македонија) и Филозофскиот факултет при Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра (Словачка). Главната тема на монографијата е актуелното место и улога на културата во современите процеси на транзиција во земјите од Централна и од Југоисточна Европа. Излагањата се распоредени во два тематски циклуси: Повторно размислување за културната транзиција и Пресликување на темата за културната транзиција во уметностите и во медиумите. Монографија е создадена од 14 автори од двете земји. Покрај авторите од Македонија, од Словачка се вклучени авторите: Кристина Јакубовска, Катарина Габашова, Јозеф Пушкар, Вероника Моравчикова, Мирослав Балај, Ерика Моравчикова и Луција Велкова. Рецензенти на изданието се д-р Илија Велев и д-р Наташа Аврамовска.