Ѓорги Поп-Атанасов, Илија Велев, Маја Јакимовска-Тошиќ 
Институт за македонска литература, Скопје, 2004
Димензии 21см
Број на страници 346
ISBN 9989-886-48-2
Цена 300,00 ден.

Монографски труд со посебни презентирања на автори, преведувачи и препишувачи, коишто се дел од историјата на македонската средновековна книжевност. Книгата е структуирана според периодичниот принцип од развојот на македонската средновековна книжевност: IX-X, XI-XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII век. Пред секој периодичен блок се претставуваат основните карактеристики од развојот на книжевните процеси, по што следи претставувањето на позначајните книжевници. Секој од нив се претставува во посебно обработена истражувачка единица.