Zbornik mak.slovacka

Вториот зборник на научни трудови Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски претставува издание на Институтот за македонска литература во Скопје од научната конференција, која се одржа во Македонската академија на науките и уметностите на 2 и 3 јули 2015 година.

Промоцијата ќе се одржи во Ректоратот на УКИМ, 24 април 2017 (понеделник) во 12.00 часот.