Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе одржи промоција на меѓународниот зборник на научни трудови

Popular Culture: Reading From Below

Популарна култура: поглед одоздола

Foto Popularna2

На промоцијата ќе се обрати директорката на Институтот д-р Маја Јакимовска-Тошиќ,а промотори се д-р Владимир Мартиновски и д-р Ана Мартиноска.

Промоцијата ќе се одржи во Институтот за македонска литература на 22 декември 2016 (четврток) во 13,00 ч.

Покана