Kniga so Slovacka1

Промоцијата на заедничката македонско-словачка монографија CULTURE IN TRANSITION COUNTRIES ќе се одржи во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  Скопје на 15 февруари 2019 (петок) 11.00 ч.

Обраќања ќе имаат: ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски, амбасадорот на Република Словачка во Република Македонија Н.Е. Хенрих Маркуш, директорката на Институтот за македонска литература проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ и продеканот за наука на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра проф. д-р Мартин Хетенји.

Промотор е проф. д-р Илија Велев од Институтот за македонска литература.

Монографијата Culture in Transition Countries / Културата во земјите во транзиција е резултат на заеднички истражувачки проект на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Р Македонија) и Филозофскиот факултет при Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра (Р Словачка).
Главната тема на монографијата е актуелното место и улога на културата во современите процеси на транзиција во земјите од Централна и од Југоисточна Европа. Излагањата се распоредени во два тематски циклуси: Повторно размислување за културната транзиција и Пресликување на темата за културната транзиција во уметностите и во медиумите. Монографија е создадена од 14 автори од двете земји. Од Македонија со свои трудови се застапени авторите: Маја Јакимовска-Тошиќ, Валентина Миронска-Христовска, Ана Мартиноска, Јасмина Мојсиева-Гушева, Лорета Георгиевска-Јаковлева, Гоце Смилевски и Соња Стојменска-Елзесер. Од Словачка се вклучени авторите: Кристина Јакубовска, Катарина Габашова, Јозеф Пушкар, Вероника Моравчикова, Мирослав Балај, Ерика Моравчикова и Луција Велкова.
Раководители на проектот и уредници на изданието се Маја Јакимовска-Тошиќ и Катарина Габашова.
Рецензенти на изданието се Илија Велев и Наташа Аврамовска.

Покана за промоцијата