DSCN0550

Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Друштвото на писателите на Македонија одбележуваат

95 години од раѓањето на писателот Славко Јаневски.

Обраќања: д-р Веле Смилевски, претседател на Друштвото на писателите на Македонија и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директор на Институтот за македонска литература–Скопје

За творештвото на Славко Јаневски ќе говорат: д-р Наташа Аврамовска, д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева и д-р Мишел Павловски

Друштво на писателите на Македонија
Скопје, 29 април 2015 (среда) 12.00 ч.