Skip to content

Завршени проекти

КНИЖЕВНИ ПРОСТОРИ – „НАШЕТО“ И „ТУЃОТО“ ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Период на реализација: 01.01.2004 – 31.12.2006Главен истражувач: д-р Александар ПрокопиевСоработници: д-р Соња Стојменска – Елзесер, д-р Наташа Аврамовска, д-р Јованка Стојановска – Друговац и д-р Африм Реџепи Проектот е замислен како продлабочување на компаративистичките истражувања

Повеќе »

МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВЕН ЛЕКСИКОН

Период на реализација: 01.01.2004 – 31.12.2006Главен истражувач: д-р Веле СмилевскиСоработници: 24 научни работници (од Институтот за македонска литература и надворешни соработници)   Во реализирањето на проектот Македонски книжевен лексикон работи екипа од 22 научни работници,

Повеќе »

НАЦИОНАЛНИТЕ РЕФЛЕКСИИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ТВОРЕЧКИ ПРОЈАВИ НА МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО 19 ВЕК

Период на реализација: 01.01.2004 – 31.12.2006Главен истражувач: д-р Васил ТоциновскиСоработници: д-р Валентина Миронска-Христовска, д-р Наташа Аврамовска и м-р Ана Мартиноска Националното како релевантна назнака ги одредува и ги усмерува книжевните пројави, движења и резултати во

Повеќе »

СВЕТА ГОРА И МАКЕДОНСКОТО КНИЖЕВНО НАСЛЕДСТВО

Период на реализација: 01.01.2004 – 31.12.2006Главен истражувач: д-р Ѓорги Поп-АтанасовСоработници: д-р Илија Велев и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ Овој проект е во процес на истражувачки постапки и ќе трае до крајот на 2006 год. Проблемите поврзани

Повеќе »

СРОДНОСТИ МЕЃУ СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИТЕ БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

  Период на реализација: 01.01.2002 – 31.12.2004Главен истражувач: д-р Јасмина Мојсиева-ГушеваУчесници: д-р Намита Субиото (Филизофски факултет, Љубљана, Словенија), Дејан Ајдачиќ (Филолошки факултет Киев, Украина), д-р Александар Јерков (Филолошки факултет, Белград, Србија и Црна Гора), д-р

Повеќе »

СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАН

Период на реализација: 01.01.2002 – 31.12.2004Главен истражувач: д-р Лорета Георгиевска – ЈаковлеваСоработници: д-р Јованка Стојановска – Друговац, д-р Мито Спасовски, д-р Мишел Павловски Проектот е замислен како дел од повеќегодишно истражување. Во посочениот период разработени

Повеќе »